Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton

Jste zde

Úvodní slova

Úvodní slovo ředitele závodu

s potěšením mohu oznámit, že i letos se nám povedlo zajistit Závod míru juniorů v jeho tradičním pojetí – letos netradičně během čtyřech srpnových dnů se nejlepší mladí cyklisté z celého světa budou opět prohánět po Ústeckém kraji a německém Sasku. S každým rokem je výrazně obtížnější tento podnik, který je od roku 1995 už stabilně součástí Světového poháru, připravit. Do UCI Men Junior Nations' Cup, jak oficiálně zní název nejprestižnější světové mužské juniorské soutěže, je letos zařazeno celkem osm podniků, z toho šest etapových. Mohu proto být na tým lidí a partnerů, kteří nám s jeho přípravou pomáhají, právem hrdý, protože jen díky těm mnoha leckdy neviditelným pomocníkům, se nám po celou tu dobu daří Závodu míru juniorů udržovat nejen jeho věhlas a vysokou úroveň, ale i neustále pracovat na jeho zlepšení. K tomu nás také nutí rostoucí úroveň pelotonu. I letos si tak můžeme být jisti, že ve více než stočlenném startovním poli sportovní fanoušci najdou jezdce, jež zde získají užitečné závodnické zkušenosti, které pak promění v tituly a medaile při mistrovství světa, Evropy, či slavných profesionálních etapách.

      Svatopluk Henke

      ředitel závodu

Úvodní slovo starosty Olbernhau

Milé sportovkyně a sportovci, vážení trenéři a asistenti, vážení přátelé cyklistiky, drazí členové rozhodčího sboru, velevážení hosté,

vítám vás co nejsrdečněji uprostřed Krušných hor ve městě Olbernhau. Město Olbernhau, nazýváno rovněž „městem sedmi údolí“, se nachází v hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří a ve světovém dědictví UNESCO je zastoupeno dvěmi objekty - vycezovací hutí Saigerhütte založenou v roce 1537 a systémem umělých vodních příkopů pro freibergský důlní revír. Huť Saigerhütte je jedinečným svědkem metalurgie neželezných kovů 16. století a za svůj název vděčí procesu získávání mědi a stříbra z měděných rud, tzv. procesem vycezování, který byl v té době revoluční. Dříve samostatný průmyslový komplex zahrnuje více než 20 historických budov. V areálu muzea Saigerhütte získá návštěvník náhled do technologie, historie a do sociálních struktur. V měděném hamru, nejstarším fungujícím hamru v Evropě, je možné během prohlídky zhlédnout funkční třistakilové (6 metráků) široké kladivo. Na něm prý v roce 1711 měl jezdit nejznámější host huti Saigerhütte, ruský car Petr I.

Naše město má rozlohu 125,4 km² a žije zde 11.000 obyvatel. V městě se nachází nemocnice pro základní zdravotní péči, dále 1 gymnázium, 1 střední škola, 3 základní školy, 1 škola pro vzdělávání dospělých a 1 hudební škola, pro vzdělávání se toho dělá hodně. 12 hasičských sborů s 350 aktívními členy se stará o bezpečnost ve městě a v přilehlých obcích - zachraňují, hasí, chrání a vyprošťují.

Více než 90 spolků, mezi nimi Hudební sbor města Olbernhau, dechovka „Berglandmusikanten“, Centrum mládeže a kultury „Theater Variabel“, poskytuje celou řadu kulturních programů.

Sport hraje v Olbernhau ústřední roli. Spolek „Turn- und Sportverein Olbernhau e.V.“, který má více než 500 členů, je nejen největším, ale také nejstarším spolkem ve městě. Kopaná, plavání, tenis, stolní tenis a zimní sporty jsou dalšími oblastmi sportovních činnosti v našem městě. Na 25-letou tradicí se může ohlédnout spolek „Olbernhauer Radtour e.V.“, který každoročně pořádá cyklistickou akci „Olbernhauer Radtour“ s přibližně 2.000 aktivními účastníky. Její program obsahuje jak trasy pro rodiny s dětmi, dále trasy pro fitness, fitness plus a vytrvalostní trasu pro profesionály. Cyklotrasy „Olbernhauer Reiterlein“ jsou celoroční nabídkou pro aktivní cykloturistiku v našem městě a v krásné okolní přírodě.

Proto nás obzvláště těší, že jedna etapa letošního Závodu míru juniorů má etapový cíl ve městě Olbernhau. Jsme velmi rádi tomu, že se jedná o přeshraniční sportovní událost. Evropská myšlenka hraje v Olbernhau centrální roli, máme 15 km dlouhou hranici s Českou republikou s 3 hraničními přechody.

Přeji mladým sportovcům hodně síly, aby úspěšně zdolali hřebeny Krušných hor a byl bych velmi rád, kdyby cyklistice zůstali věrní.

Se sportovním pozdravem a vřelým „Zdař bůh“

Váš Heinz-Peter Haustein

starosta a patron závodu

 

Tags: 

Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů