Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton Peloton Závodu míru juniorů / Junior Peace Race peloton / Course de la Paix peloton

You are here

2020

49. ročník Závodu míru juniorů se v roce 2020 konat nebude

Zatímco v některých zemích se situace okolo Covid-19 zlepšuje a omezení se ruší, v jiných to zůstává velmi závažné. I když se situace, jak doufáme, bude nadále zlepšovat, pořádání takovéto akce s velkou mezinárodní účastí by bylo stále nesmírně komplikované. Proto bylo v roce 2020 učiněno rozhodnutí neorganizovat 49. ročník Závodu míru juniorů.
 

Tags: 

The 49th edition of the Course de la Paix Juniors will not be held in 2020

While in some countries the Covid-19 situation is improving and restrictions are being lifted, in others it remains very serious.  Even if, as we hope, the state of affairs keeps improving, organizing an event with a large international participation will be extremely complicated still. Therefore, a decision has been made not to organize the 49th edition of the Course de la Paix Juniors in 2020.

Tags: 

49. ročník Závodu míru juniorů byl odložen

Vzhledem k současně probíhající pandemii covid-19 a v souladu s pokyny UCI se letošní ročník Závodu míru juniorů nebude konat v původně plánovaném termínu. V tuto chvíli, kdy se situace se šířením koronaviru a s tím spojenými změnami UCI kalendáře neustále vyvíjejí, nejsme schopni poskytnout více informací ohledně nového termínu závodu.

Tags: 

49th Course de la Paix Juniors deferred

Due to the ongoing covid-19 pandemic and in accordance with UCI instructions the 2020 edition of the Junior Peace Race will not be held on the previously announced dates. At the moment, as the situation with both, the coronavirus outbreak and the UCI calendar, is still evolving we are unable to provide more information regarding rescheduling the race.

Tags: 

Theme Danland modified and web mastered by Vojtěch — 2011. Facebook: Závod míru juniorů